13.2 C
Budapest
2024, február 29,

Friss

The Method To Win At Roulette Without Actually Attempting

Casinos cannot make a revenue on such a game, so they pay back lower than the guess is value, 35 units as an alternative of 37 units. Just divide 2 into 38 after which multiplay the end result by a hundred and the home edge is 5.26 %. There is completely no one hundred pc successful technique for successful at roulette, regardless of quite a few advertisements on the contrary in some newspapers and on the web. When you see that man at the roulette table expertly throwing the chips down, he’s more than likely using the Martingale Strategy.

The Means To Win Big At Baccarat: Tips And Methods From A Pro By Agmyr

This is amongst the best Baccarat ideas that advice you to guess on Banker Bets. The statistics present that there are ninety eight.94% Baccarat odds of successful Banker bets. Are you fascinated by bettering your game by using the best Baccarat strategy?

Learn How To Play Blackjack In Less Than 4 Minutes

Black jack insurance is on the market to you whenever the dealer’s face-up card is an ace. If this occurs, you have the choice to “take insurance” before the dealer checks the face-down card. Despite the name, it has nothing to do with insuring your unique bet and can be considered as a side wager. If the supplier actually has a blackjack (Ace + 10), you win the wager and it pays 2-to-1. If the supplier doesn't have blackjack, you lose your side wager.

Discover the many benefits of local bbw hookups

Tips for locating the perfect local hook ups hookup partner If you are looking for a casual hookup, you are in luck. just be sure...

Frey úr ír (és fest)

Frey Krisztián festőművész életművéből nyílt kiállítás a Ludwig Múzeumban január 21-én.

Az Iparterv-nemzedék egyik kiemelkedő alkotójának és a computer art korai úttörőjének gazdag, személyes hangvételű tárlata több mint 200 művet mutat be. A (legfőbb) kérdés pedig nem más: vajon mit ír Frey úr?

Frey Krisztián 1929-ben született Budapesten. Autodidakta módon tanult festészetet, mivel édesapja fogorvosi hivatása miatt osztályidegennek minősítették, így nem kerülhetett be a Képzőművészeti Főiskolára. ”Szerencséjére” – mondta róla barátja, Lakner László –„mert azután leszámolt minden komplexusával, és ott kezdte el a festészetet, ahol mi többiek csak évek múlva.”

Az 1950-es években a Molnár Sándor által vezetett Zuglói Kör figyelt fel Frey valóban minden kötöttségtől mentes művészetére, pár évvel később pedig az Iparterv 1968-as és 1969-es kiállításán már az ő neve is feltűnt a fiatal neoavantgárd művészek között.

Egyéni stílusát szkripturális absztrakciónak nevezhetjük, de számos műve a pop-arthoz is köthető, mint például a kiállításon is bemutatott 3180 Kombiné (1966) című alkotása. Műveinek sajátossága a gesztusfestészeten alapuló kalligráfia, külföldi párhuzamként Mark Tobey és Cy Twombly alkotásait kell megemlíteni.

3180 (Kombiné) 1966 Fotó: MNG

Egyéni kifejezésmódjának megtalálása, – mely még a kortárs avantgárd körökben is különlegesnek számított – sok évbe telt. Számos technikával és stílussal kísérletezett, míg végül rálelt egyéni hangnemére:

1960-ig mindenfajta festésmódot kipróbáltam. Festettem naturális hűséggel esernyőt, portrét, majd csendéletet, tájképet és ezzel párhuzamosan kalligráfiát. Nem abban hittem, hogy én ezentúl így fogok festeni, hanem azt az állapotot szerettem volna megérezni, amit az a festő átél, aki ilyen vagy olyan modorban fest. Az ötvenes évek második felében alakult ki, hogy milyen irányban kell haladnom, hogy művész lehessek. Ez az élményszerű írásos festészet összefügg az érdeklődésemmel a nyelvészet, az írás, a fonetika iránt. Mikor rátaláltam a szürke képek festésére, megnyugodtam. Hamaro­san szavakat, mondatokat, jeleket írtam a festményekre.”

 Julika (1969) Fotó: Ramocsai Renáta

Frey első hazai egyéni kiállítása 1967-ben volt, melyet a rákosligeti kultúrházban rendeztek. A Ludwig Múzeum jelen tárlatán is bemutatott Rákosligeti képek („fehér képek”) különlegessége, hogy Frey a kiállításra szánt festmények szövegeit túlságosan intimnek ítélte meg, így a megnyitó előtt nemsokkal eltakarta (fehérre átfestette) őket. A Rákosligeti ciklus a monokróm festészeti technikához közelít, emiatt különösen fontos mind Frey életművét, mind a magyar neoavantgárd időszakát tekintve.

Mehitabel (Rákosligeti képek V.) Fotó: Ramocsai Renáta

A friss, nyugati impulzusokat kereső művész a prágai tavasz hatására 1970 nyarán Svájcba emigrált, ahol nem sokkal később egzisztenciális okokból felhagyott a festészettel és 1972-től taxisofőrként és iskolabusz-vezetőként kezdett dolgozni.

Érdeklődni kezdett a matematika, a zene és a számtani rendszerek iránt, melyekből olyan egyedülálló művészeti formát teremtett, mint a „computer art”.  A kiállítás külön termet szentel a számítógépes művészet terén úttörőnek számító Frey ún. sztochasztikus (valószínűségszámításon alapuló) munkáinak.  Számítógépen „festett”, pontosabban „programba írt” munkáit képernyőfotóval örökítette meg, később azonban visszatért a klasszikus festészethez.

A kiállításon számos szürkés tónusú alkotást láthatunk, melyekbe még száradás előtt írta (véste) bele „titkosított” üzeneteit Frey. Képein nagyon erős érzelmi megnyilatkozásokat látunk annak ellenére, hogy többnyire semleges sorokat (például újságokból kivágott szövegrészleteket, apróhirdetéseket, autó rendszámokat, dátumokat) olvashatunk.

A festmények érzelmi töltetét a festő ecsetvonásának hevessége, a szavak, dátumok csak általa ismert komplexitása adja és ez az, mely Frey művészetének titka.

01 01 72 (1972) Fotó: Ludwig Múzeum

A gazdag, egész életművet bemutató kiállítás újdonsága az 1963-as Brief an Uschi (Levél Orsinak) ciklus, melyet most láthat először a nagyközönség.   

A Ludwig Múzeum tárlatán megtekinthetjük Frey a ’90-es években készült Jackson Pollock stílusát idéző absztrakt expresszionista festményeit is, melyeknek gesztusvilága élénkebb, mint bármikor korábban. A spontán felvitt festékek kavalkádja, a formák, írások hevessége eközben már a nagyszerű művész komoly lelki vívódásait sejtetik.  

Frey életművét szkripturális munkáival fejezte be. Ezen kései festményein a betűk apróbbá, a sorok tömöttebbé váltak, a hangnem viszont finomabb, lágyabb lett és minden eddiginél titokzatosabb üzeneteket rejtett el képein a depresszióval küzdő művész.

Imaginacion” – olvastam el egyik utolsó festményén. A kiállítás elejétől fürkésztem Frey képeit, hátha elcsípek egy-egy üzenetet, de ezen a ponton rájöttem; Frey úr sorai között nem illik olvasni.

A tárlat március 20-ig látogatható.

Felhasznált irodalom:

Sinkovits Péter: Beszélgetés Frey Krisztiánnal. In: Új Művészet, 1991/1.

Hornyik Sándor: Élet/művészek írás/képei. In: Balkon, 2000/12

Latest Posts

The Method To Win At Roulette Without Actually Attempting

Casinos cannot make a revenue on such a game, so they pay back lower than the guess is value, 35 units as an alternative of 37 units. Just divide 2 into 38 after which multiplay the end result by a hundred and the home edge is 5.26 %. There is completely no one hundred pc successful technique for successful at roulette, regardless of quite a few advertisements on the contrary in some newspapers and on the web. When you see that man at the roulette table expertly throwing the chips down, he’s more than likely using the Martingale Strategy.

The Means To Win Big At Baccarat: Tips And Methods From A Pro By Agmyr

This is amongst the best Baccarat ideas that advice you to guess on Banker Bets. The statistics present that there are ninety eight.94% Baccarat odds of successful Banker bets. Are you fascinated by bettering your game by using the best Baccarat strategy?

Learn How To Play Blackjack In Less Than 4 Minutes

Black jack insurance is on the market to you whenever the dealer’s face-up card is an ace. If this occurs, you have the choice to “take insurance” before the dealer checks the face-down card. Despite the name, it has nothing to do with insuring your unique bet and can be considered as a side wager. If the supplier actually has a blackjack (Ace + 10), you win the wager and it pays 2-to-1. If the supplier doesn't have blackjack, you lose your side wager.

Discover the many benefits of local bbw hookups

Tips for locating the perfect local hook ups hookup partner If you are looking for a casual hookup, you are in luck. just be sure...