10.2 C
Budapest
2024, április 11,

A www.40plusz.hu  Adatkezelési tájékoztatója

A www.40plusz.hu oldalt üzemelteti a Media Nexus Kft.

Az adatkezelő neve: Media Nexus Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)

Az adatkezelő címe: 1093 Budapest, Bakáts u. 1-3.

Elérhetőség: 40plusz@40plusz.hu

Az adatkezelés módja:

Adatkezelés a felhasználok önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján történik, az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A 16 év alatti felhasználó adatkezelési hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

A felhasználó a különleges adatainak kezeléséhez az írásbeli hozzájárulást – az „Adatkezelési szabályzat” elolvasását és elfogadását követően – az e-mail címére küldött linkre történő kattintással adhatja meg.

A kezelt adatok köre:

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok: felhasználó név: vezeték és keresztnév, e-mail cím, nem, lakóhelye (megye, település irányítószám), „mely témakör érdekli az alábbiak közül?”

A felhasználó döntése alapján, a regisztráció során megadhatók egyéb adatok is.

A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

Az adatkezelés célja:

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (a „kérdezz-felelek” rovatban kérdést tehet fel, blog alkalmazást használhat, hírlevelet kérhet). A látogató által megadott e-mail címet és a telefonszámot kapcsolattartási célból a Szolgáltató felhasználhatja. A Szolgáltató valamennyi megadott adatot felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az Szolgáltató által kiküldött hírlevelekben a felhasználó érdeklődési körébe tartozó reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok tárolása kizárólag technikai es statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie-süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését. Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben a szolgáltatás egyes funkcióit nem tudja tökéletesen használni.

A www.40.plusz.hu oldalain mindenkor meghirdetésre kerülő nyereményjátékokban való részvételhez szükséges adatok köre megegyezik a regisztráció során megadott adatokkal. A Szolgáltató a nyereményjátékra jelentkezőket az adatbázisában megkülönböztetéssel kezeli. A személyes adatok szükségesek a nyertesek egyértelmű azonosításához. A nyereményjátékra jelentkezett felhasználók részére a későbbiekben a honlapon hirdetett nyereményjátékokról a Szolgáltató e-mailben kézbesített levelet küld.

A www.40plusz.hu oldalain reklámok jelennek meg. A rendszer személyes adatokat gyűjt a hirdetésre kattintó felhasználókról, abból a célból, hogy a látogató érdeklődésének megfelelő reklámok jelenjenek meg az oldalon.

A Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, de jogosult azokat a Szolgáltató által kezelt egyéb adatbázisokkal is összekapcsolni.

Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik a törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Partnerek:

A Szolgáltató a Google Inc. Google Analytics és Google AdSense szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat (sütik) használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából dolgozzák fel az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhetők el.

A Gemius Hungary Kft. az online forgalom- és közönségmérési szolgáltatása során cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott cookie beállítások módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://www.gemius.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html.

Külső szolgáltatók:

A Szolgáltató a felületein olyan hirdetéseket is megjelentet, melyek érkezhetnek közvetlenül hirdetőktől, illetve a hirdetők által megbízott közvetítőktől, médiaügynökségektől, együttes nevükön Megrendelőktől.

A közzétett hirdetések megjelenéséhez, a megjelenések teljesülésének méréséhez, a Megrendelők is Adatfeldolgozónak minősülő hirdetés- kiszolgáló partnerek külső szolgáltatásait veszik igénybe. Az online hirdetések még hatékonyabb megtervezése és kiszolgálása érdekében más, külső szolgáltatók által biztosított technológiákat is használhatnak, amelyek során közvetlen azonosításra nem alkalmas, de személyes adatnak minősülő adatokat is gyűjthetnek.

Szolgáltató az alábbi partnerrel áll reklámértékesítésre jogosító szerződéses viszonyban: cAD Média Kft. (székhely: 1141 Budapest, Füredi út 11.; cégjegyzékszám: 01-09-341608. A partnerről bővebb tájékoztatás kérhető: http://cadabramedia.hu/

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően, vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

Facebook oldal és csoport

A MEDIA NEXUS Kft nyilvános oldalt és zárt csoportot működtet 40plusz.hu név alatt. A csoporttagok profilját és aktivitását csak a csoport többi tagja látja. A csoportban szenzitív adatokat nem látunk és nem kezelünk. A csoportból történő kilépéssel a tagság megszűnik.

Az oldalon minden aktivitás nyilvánosan látható a facebook mindenkori szabályainak megfelelően.

Sütik (Cookies)

A honlapok látogatásakor adatcsomagok, azaz sütik (cookies) kerülnek a felhasználó számítógépére, melynek célja a testreszabott kiszolgálás, a minőségi adatközlés, illetve további funkciókkal rendelkezhetnek.
A sütik kikapcsolhatók az egyes böngészők előzményeiben.

Firefox
Internet Explorer
Chrome
Microsoft Edge

A személyes adatok törlése:

A felhasználó adatainak törlését e-mailben az 40plusz@40plusz.hu címen kérheti. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

Tárhelyszolgáltató és rendszergazda:

Tárhelypark Kft. (szerver hosting, rendszergazdai szolgáltatás).  1122 Budapest, Gaál József u. 24.

www.tarhelypark.hu

Adatbiztonság:

A személyes adatokat a Tárhelypark Kft. kezelésében lévő szervereken tároljuk. A honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot a Szolgáltató biztonságos szerveren tárolja. A felhasználó által megadott jelszavak technikailag kódoltak, azt senki nem ismerheti meg. A megadott adatokat az adatkezelés és feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott „admin” hozzáféréssel rendelkezők ismerhetik meg. Az „admin” titkosított https: csatornán keresztül érhető el. A Szolgáltató ellenőrzi, hogy mely alkalmazott mikor lépett be az adatbázisba, az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.

Adattovábbítás:

A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Szolgáltató nyilvántartást vezet.

Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek, az adatkezelő által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a 40plusz@40plusz.hu címre kell eljuttatni, melyre 10 munkanapon belül kap választ az adatkérő. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az Adatkezelés időtartama c. fejezetben meghatározottak szerint.

Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.)

További észrevételeivel keresse az üzemeltetőt a 40plusz@40plusz.hu e-mail címen.

Felhasználói hozzájárulás

A felhasználó a jelen adatkezelési szabályzat elolvasása után az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti amennyiben a weboldalon a hozzájárulását megadta.

Hozzájárulás tartalma:

„A 40plusz.hu- n történő regisztrációm során megadott adataimat, valamint a regisztrációt követően a honlapon és a facebook felületeken megadott különleges adataimat a Szolgáltató az Adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja. Tudomásul vettem, hogy 16 éven aluliak kizárólag törvényes képviselői hozzájárulással adhatják meg az adataikat.”

A módosított Adatkezelési szabályzat 2020. 01. 02. lép életbe.