Sokaknak küld levelet az adóhatóság - ettől függhet a nyugdíjuk

Dátum: 2017. május 30.

A nyugdíjbiztosítási szervek adategyeztetési eljárást kezdeményeztek a születési év szerinti ütemterv alapján a biztosítottak, volt biztosítottak nyilvántartásában szereplő szolgálati idejéről. A hivatalból indított eljárás elsőként az 1955-59. között született személyeket érintette, 2017. január 1-vel kezdődött az 1960-64. között születettek vonatkozásában az adat-egyeztetési eljárás elindítása.

Nemrégiben az „Érdemes-e korlátozni az idősek jogosítványhoz jutását”  című cikkünkben az idősek jogosítványhoz jutását korlátozni kívánók érveit és az ezzel kapcsolatos ellenérveket vettük sorra. Most az Adó.hu nyomán arról írunk, hogy mire érdemes figyelni nyugdíjazással kapcsolatos adategyeztetés során.

 

Milyen adatokról van szó?

 

Az eljárás elindítását követően két évenként kerül sor a következő ötéves korcsoportok adategyeztetési eljárására. Az egyeztetési eljárás során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részletes kimutatást küld az általa nyilvántartott következő adatokról:

 

adategyeztetés.jpg

 

  • biztosításban töltött időszakok, egyéb szolgálati idő, nő esetén nők negyven év jogosultsági idővel igényelhető nyugellátásához elért jogosultsági idők,
  • a foglalkoztató adatai,
  • az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem,
  • az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztató által levont, befizetett nyugdíjjárulék, és
  • azok a szolgálati időnek minősülő időszakok, amelyek után nem történt járulék-, illetve nyugdíjjárulék-fizetés.

 

Mi a teendő, ha a kiküldött adatokban hiba van?

 

Az egyeztetésnél az érintett személy az esetleg hiányzó adatokra vonatkozóan észrevételt tehet. A nyugdíjbiztosítási szerv az eltérés okait megvizsgálja, a vizsgálat keretében az érintett személyt nyilatkozattételre hívhatja fel.

A foglalkoztatótól vagy más adatszolgáltatásra kötelezettől, illetve az egykorú iratokat őrző más személytől vagy szervezettől adatot kérhet, helyszíni szemlét tarthat, más bizonyítási eljárást folytathat le, továbbá 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan az állami adóhatóságnál adategyeztetést, illetve adóhatósági eljárást kezdeményezhet.

Így biztosítható, hogy a társadalombiztosítási nyilvántartásból igazolt időszakok kimutatása, igazolása valamennyi egyeztetett adatot tartalmazza.

Hozzászólok a cikkhez!