Törvényi változások 2017. Újdonságok a Munka törvénykönyve és a költségtérítések tekintetében

Dátum: 2017. január 03.
Szerző: Hajdú Máté

Az új év törvényszerű változásokkal is jár. A jogalkotók is évente gondoskodnak arról, hogy ne kezdődjön az év a változások átböngészése nélkül.

Kezdjük a munkavállalókat leginkább érintő változásokkal

A munkába járással kapcsolatos költségtérítésre vonatkozó rendeletbe új elemként került be a munkába járás fogalmának kibővítése. Munkába járás az is, ha a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő napi munkába járás és hazautazás is, amennyiben a munkavállaló olyan helyi közösségi közlekedési eszközzel tudja elérni, amelynek közlekedési útvonalát kifejezetten a település külterületén lévő munkáltató elérhetőségének biztosítása miatt létesítették, vagy módosították.

változtak a munkába járás költségtérítésének szabályai

További pontosítás, hogy a munkáltató a munkavállalóval való megállapodás szerint nem téríti meg a munkába járási költségeket, ha a munkavállalóinak lakóhelyük, tartózkodási helyük és a munkahelyük között történő oda-vissza utazását csoportos személyszállítás keretében oldja meg.

Egyre elterjedtebb az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás

Ezért pontosításra került a szolgáltatási díj mértéke is. E szerint az iskolaszövetkezet számára fizetendő minimális szolgáltatási óradíj összege megegyezik a minimálbér 1,274-szeres összegével. Figyelem! A meglévő szeeződéseket is módosítani szükséges 2016. decemberig visszamenőleges hatállyal.

A munkavédelmi törvény új jogorvoslati lehetőséget biztosít a munkahelyi balesetben sérült munkavállalónak

A munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedés ellen kifogást emelhessen. Amennyiben az érintett munkavállaló a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset kivizsgálásának elmulasztását sérelmezi, illetve ha a munkavállaló vitatja a sérülés súlyosságával kapcsolatos munkáltatói megállapítást, a törvényben meghatározott bejelentőlapon elektronikusan vagy egyéb úton a területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz fordulhat. A munkavállaló bejelentése alapján a munkavédelmi hatóság az eljárást hivatalból folytatja le.

Hozzászólok a cikkhez!