Játékszabályzat

Dátum: 2015. szeptember 01.

Egészség kvíz játék szabályzat 

A MEDIA NEXUS Kft. (2120 Dunakeszi, Kisdobos u. 18. Tel: 06-30/210 2495, E-mail: 40plusz@40plusz.hu) játékot hirdet, a 40plusz.hu című Facebook oldalon az oldal felhasználói számára. 

Nevezni lehet: 2015. szeptember 17. - 2015.szeptember 24. között 

Eredményhirdetés: 2015.szeptember 30. 

A játék menete: A játékban résztvevők egy regisztrációs folyamat után alkalmassá válnak arra, hogy szavazzanak, melyik a felsorolt opciók közül a véleményükkel megegyező válasz. A regisztrálók a játék megosztása után pontokat kapnak, a legtöbb 3 pontot szerző játékost díjazzuk. 

Kik vehetnek részt a játékban? A játékban Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18 év feletti természetes személyek, felhasználók vehetnek részt, akik csatlakoztak a 40plusz.hu Facebook oldalhoz. 

Nyeremények: A nyereményeket a Cardex Európa Kft. ajánlotta fel. Első helyezett 25 ezer forint értékű Cardex csomagot, második helyezett 15 ezer forint értékű Cardex csomagot, harmadik helyezett pedig10 ezer forint értékű Cardex csomagot nyerhet. 

A nyerteseket e-mailben értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a MEDIA NEXUS Kft. semmiféle felelősséget nem vállal. 

Személyes adatok kezelése: A játékban való részvételhez a felhasználó egyes Facebook-on megadott adataira van szükség, mely adatok az alkalmazás engedélyezésére való felszólítás előtt részletezésre kerülnek a felhasználó számára. A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a MEDIA NEXUS Kft. a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, állandó lakcím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje az adatkezelési törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. 

További harmadik személyeknek a MEDIA NEXUS Kft. ezen információkat nem adja tovább. A MEDIA NEXUS Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli. 

Kik nem vehetnek részt a játékban? 
A játékban nem vehetnek részt 18 év alatti személyek, a MEDIA NEXUS Kft. munkatársai és a Facebook oldalt kezelő (közreműködő) cég alkalmazottai. 

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának. 

A MEDIA NEXUS Kft. fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére. 

Ezt a nyereményjátékot nem a Facebook működteti, azzal összefüggésbe nem hozható. 

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook. 

MEDIA NEXUS Kft. 
szervező  
Ezt a promóciót semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy támogatja a Facebook. Bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz a promóciót szponzorálóhoz érkezik be és nem Facebookhoz.